På grund av ändrade villkor kommer innehållet i denna text att ändras snart.

Vi önskar att hålla er informerade om FFPs utveckling och uppdaterar nyhetssidan på alla språk om möjligt. En nyhet på svenska kan missas från en tid till annan. Från och med januari 2010 kommer alla nyhetsbulletiner att finnas på engelska på den engelska FFP-sidan.

Nyheter

En kort introduktion:

Kitty de Bruyn : " Jag är dotter till en tomatodlare och har inspirerats av sektorn och dess förmåga att förnya sig. Efter att ha avslutat gymnasiet bestämde jag mig för att studera företagsekonomi i jordbruksledet. I min avhandling utarbetade jag Edeka Ikz projektet, som inkluderar hela kedjan från producent till konsument.


Efter att ha avslutat mina studier arbetade jag inom jordbrukssektorn på grönsaks-och blomsterauktioner, där jag utförde olika arbetsuppgifter, bland annat som account manager. Rollen som marknadschef på Fair Flowers Fair Plants omfattar alla aspekter av yrket och ger en stor möjlighet för att ge branschen ett positivt uppsving. Jag älskar utmaningar och tänkande i termer av möjligheter ."

Tillbaka