På grund av ändrade villkor kommer innehållet i denna text att ändras snart.

Vi önskar att hålla er informerade om FFPs utveckling och uppdaterar nyhetssidan på alla språk om möjligt. En nyhet på svenska kan missas från en tid till annan. Från och med januari 2010 kommer alla nyhetsbulletiner att finnas på engelska på den engelska FFP-sidan.

Nyheter

Intervjufrågor inför Fair Flowers Fair Plants nyhetsbrev:

Valentijn har varit ett känt namn i Sneek och det omgivande området i flera år och har varit Fair Flowers Fair Plants deltagare sedan 2008. Valentijn har byggt upp ett gott rykte med uppdrag från hela landet och även från utlandet. Hanneke Frankema, frontfigur vid Valentijn, har vunnit flera (internationella) utmärkelser för sina unika skapelser. Valentijn är känd för sin kreativitet och kvalitet. Vad är de mest stolta över, vad har förändrats under alla dessa år och hur ser de på 2014 i fråga om hållbarhet? Fair Flowers Fair Plants ställde dessa frågor till Arnoud de Boer, ägare till Valentijn ...

Arnoud de Boer: "Vi är mycket stolta över vårt entusiastiska och motiverade team. Det har hjälpt oss att kunna välkomna många nya kunder under de senaste åren. ”Grutsk” (det betyder stolthet på frisiska). Varför började vi arbeta med Fair Flowers Fair Plants under 2008? Vi anser att kvalitet, hållbarhet och rättvisa arbetsvillkor är viktiga faktorer när man köper blommor och växter. Kvalitet visar sig själv, men de två sista punkterna kan inte bedömas av produktens utseende. En etikett som t.ex. Fair Flowers Fair Plants hjälper till i detta avseende. Det var därför vi började arbeta med Flowers Fair Plants från starten. Vår butik får ännu inte konkreta förfrågningar om hållbara produkter.

Vi tror ändå att hållbarhet och de sociala aspekterna är viktiga och därför erbjuder vi våra kunder det utan att de alltid är helt medvetna om det. Vi gör även hållbara val i vår egen verksamhet. Renoveringsarbetet för tre år sedan medförde energieffektiv belysning och isolering etc. För närvarande har vi inte några särskilda marknadsföringsaktiviteter för att visa våra kunder att så är fallet. För oss är hållbarhet självklart och inte bara ett "försäljningsargument". Men om kunden köper en härlig Marjoland ros, då ska vi naturligtvis tala om för dem att denna odlare levererar god kvalitet under bästa möjliga förutsättningar för människor och miljö. Vi tänker definitivt börja informera våra kunder mer om vad Fair Flowers Fair Plants innebär.

Vad vill vi uppnå i framtiden när det gäller hållbar utveckling?
Självständighet från energileverantörer. Förberedelserna för solpaneler är redan på gång.
Och naturligtvis vill vi öka vårt utbud av Fair Flowers Fair Plants blommor och växter! Det skulle vara bra om människor inte längre behövde göra ett val mellan "bra" och "dåliga" blommor. Ännu så länge har vi inte uppnått just det utan utmärker oss så mycket som möjligt med att tillhandahålla Fair Flowers Fair Plants blommor . "

Tillbaka