Certificeringseisen

Milieu certificering

Vanuit de markt, overheid en samenleving neemt de druk om duurzaam te telen steeds meer toe. Met Fair Flowers Fair Plants label laten kwekers aan de buitenwereld zien dat zij duurzaam ondernemen en voldoen aan wet- en regelgeving. Maar voordat men de milieu certificering behaalt, worden de milieuprestaties eerst op een aantal aspecten getoetst.

Kwalificatieniveaus
De kwalificatie vindt plaats na beoordeling van het gebruik van meststoffen, energie, gewasbeschermingsmiddelen, water en de afvalscheiding. MPS doet dit bijvoorbeeld aan de hand van een drietal kwalificaties. Per milieuthema kan men punten halen. Het aantal behaalde punten bepaalt of de kweker MPS-A, MPS-B of MPS-C gekwalificeerd is. Maar hiervoor moet men eerst dertien periodes, oftewel vier kwartalen, aaneengesloten de registratie bijgehouden. Voorafgaand aan de toekenning van het kwalificatieniveau vinden er tevens een aantal initiële bedrijfscontroles plaats.

Lage milieubelasting
Door een milieucertificering te behalen, worden milieuprestaties transparanter en kan de milieubelasting binnen een kwekerij flink afnemen. Een andere positieve bijkomstigheid is de structuur en openheid die certificering vaak met zich meebrengt in de bedrijfsvoering. De kwalificatie MPS-A staat voor de meest milieubewuste teelt. De kwekers met dit niveau en dus de laagste milieubelasting, komen in aanmerking voor deelname aan Fair Flowers Fair Plants.

Sociale certificering

Goede arbeidsomstandigheden spelen voor veel bedrijven en consumenten een belangrijke rol. Men wordt steeds kritischer als het gaat om teeltwijze en herkomst van bloemen en planten. Kwekers aangesloten bij Fair Flowers Fair Plants voldoen aan de internationale sociale gedragscode voor de snijbloementeelt (ICC), opgesteld door de International Flower Coordination (IFC).

Deze gedragscode heeft betrekking op de volgende 10 punten:
1.   Vrijheid vakbondsvorming en collectief overleg
2.   Geen discriminatie
3.   Recht op minimum loon
4.   Respecteren van arbeidstijden
5.   Gezonde en veilige werkplaats
6.   Verantwoord en minimaal gebruik van bestrijdingsmiddelen
7.   Werkgarantie
8.   Bescherming milieu
9.   Geen kinderarbeid
10. Geen gedwongen arbeid

Waarborging sociaal keurmerk
De IFC bestaat uit een aantal vakbonden en mensenrechtenorganisaties die specifiek in de bloemen- en plantensector actief zijn. Om de legitimiteit van het sociale keurmerk ter waarborgen zijn deze partijen ook aanwezig bij de audit die op de kwekerij wordt afgenomen. Worden de certificeringseisen niet nageleefd? Dan kan dit leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van deelname aan Fair Flowers Fair Plants.

Bekijk hier het overzicht met certificaten waarmee kan worden voldaan aan de eisen van Fair Flowers Fair Plants 

Meer informatie? 
Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 06 53 87 93 57 of stuur een e-mail naar info@fairflowersfairplants.com. Wij helpen u graag verder.