Voorwaarden producent

U kunt als producent deelnemen aan Fair Flowers Fair Plants indien uw bedrijf:

 • is aangemeld bij Fair Flowers Fair Plants via de website en u de voorwaarden voor deelname heeft geaccepteerd;
 • is gecertificeerd voor de sociale eisen van de International Code of Conduct of vergelijkbare eisen (een positieve resultaat na Intake-Scan van MPS-SQ is voldoende om te starten); 
 • is gecertificeerd voor de milieu eisen van MPS-A of vergelijkbaar niveau (MPS-B of een vergelijkbaar niveau is toegestaan wanneer een plan van aanpak uitwijst dat doorgroei naar MPS-A of vergelijkbaar niveau binnen 1 jaar haalbaar is);
 • ervoor zorgt dat het Fair Flowers Fair Plants-kenmerk als certificaat vermeld is in de informatie over uw aanbod en transacties.

  En nadat u een aparte licentieovereenkomst heeft afgesloten kan uw bedrijf:
 • het product of de verpakking voorziet van een het Fair Flowers Fair Plants logo op een sticker, steeketiket of bijvoorbeeld een hoes met uw unieke FFP-registratienummer.

Kosten per jaar
De deelnemersbijdrage wordt berekend naar rato van bedrijfsgrootte en is:

< 2 ha € 95,-
2-5 ha € 225,-
> 5 ha € 500,-


Algemene informatie:

 • Alle deelnemende winkels ontvangen een Fair Flowers Fair Plants promotiepakket om de consument te informeren.
 • Het genummerde Fair Flowers Fair Plants-consumentenlabel wordt aan het product bevestigd, als garantie voor de consument.
 • Het is toegestaan om producten te mixen en deze vervolgens als gelabelde Fair Flowers Fair Plants producten te verkopen, mits meer dan 80% van de verwerkte producten is ingekocht met het Fair Flowers Fair Plants-kenmerk bij een Fair Flowers Fair Plants-geregistreerde leverancier.
 • Controles op de naleving van de voorwaarden vinden onaangekondigd plaats, met medewerking van ‘mystery shoppers’ of onafhankelijke organisaties.
 • Deelnemers worden vermeld op de website van Fair Flowers Fair Plants, met de mogelijkheid relevante bedrijfsgegevens toe te voegen.
 • Voor niet naleving van de regels, zoals vastgelegd in de voorwaarden, bestaat een boetesysteem. Ook kan dit leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van deelname aan Fair Flowers Fair Plants.